Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1425/QĐ-UB 07/12/1996 Quyết định, V/v đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
98/UB-QĐ 28/01/1995 Quyết định, V/v thành lập Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở GDĐT Kiên Giang
1795/HD-SGDĐT 10/10/2018 Hướng dẫn, Hướng dẫn số 1795/HD-SGDĐT ngày 10/10/2018 của Sở GDĐT về việc thành lập và đăng ký hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (năm 2018)
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Thông tư, Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
20/2017/BGDĐT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
718/SGDĐT-GDTX 15/05/2017 Công văn, V/v chấn chỉnh bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra cấp giấy chứng nhận tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
402/QĐ-SGDĐT 04/05/2017 Quyết định, V/v giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
176/HD-SGDĐT 16/02/2017 Công văn, Hướng dẫn về việc tổ chức, bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
6078/BGDDT-GDTX 13/12/2016 Công văn, V/v tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
1832/HD-SGDĐT 11/11/2016 Công văn, Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Trang 1 / 212»