Trường Đại học Cần Thơ thông báo về thời gian đánh giá năng lực ngoại ngữ

Lượt xem:


Kính gửi

Trung tâm ngoại ngữ – tin học Kiên Giang xin gửi đến các anh, chị học viên và quý đối tác liên kết tổ chức các lớp học ngoại ngữ thông báo về thời gian đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ. Do hiện nay chưa có lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (xem văn bản đính kèm) nên trung tâm sẽ có thông báo đến các anh, chị học viên trong thời gian tới.

Trân trọng./.