Thông báo về việc tổ chức sát hạch ngoại ngữ

Lượt xem:


Kính gửi anh/chị học viên các lớp ngoại ngữ,

Thực hiện  Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hiện nay các đơn vị tổ chức sát hạch đang thực hiện đề án trình Bộ GDĐT cấp phép thực hiện các điều kiện để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Chương II của Quy chế này. Trong khi chờ kết quả phê duyệt của Bộ GDĐT, các đơn vị tổ chức sát hạch chưa có thông báo lịch thi và kế hoạch nội dung thi cụ thể. Do đó, các anh, chị học viên các lớp ngoại ngữ sau khi hoàn thành chương trình học tiếp tục hoành chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi cho đến khi có thông báo lịch thi cụ thể của các đơn vị tổ chức sát hạch.

Trung tâm ngoại ngữ – tin học trân trọng thông báo đến các anh, chị học viên được biết./.