Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem:


Căn cứ kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện công tác giới thiệu tuyển sinh sau đại học như văn bản đính kèm: