Thông báo tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chương trình IELTS

Lượt xem:


Kính gửi anh chị, học viên,

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ và tin học Kiên Giang;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ – tin học năm học 2017-2018;
Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh đã trình lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trung tâm được tổ chức giảng dạy tiếng Anh giao tiếp chứng chỉ quốc tế IELTS theo chương trình của các đơn vị đối tác của trung tâm trên địa bàn tỉnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký lớp học xin vui lòng liên hệ Mr. Vinh, PGĐ trung tâm, ĐT: 0903141917.

Trân trọng./.