Thông báo kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường ĐH Cần Thơ

Lượt xem:


Kính gửi các anh chị học viên, các đối tác liên kết công văn thông báo kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường ĐH Cần Thơ.