Thông báo hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi Lớp B1 2017 Sở Nội vụ

Lượt xem:


Kính gửi các anh/chị học viên,

Chương trình học và ôn thi Lớp tiếng Anh B1 2017 (Sở Nội vụ) đến nay đã kết thúc. Để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đề nghị các anh, chị học viên khẩn trương hoàn chỉnh đăng ký dự thi (theo mẫu) đính kèm và gửi hồ sơ về:
  • Nơi nhận: Bộ phận giáo vụ Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh
  • Người nhận hồ sơ: thầy Lưu Thanh Khiết (ĐT: 01294273727)
  • Thời gian kết thúc hồ sơ: ngày 12/01/2018
Đến nay còn hơn 10 học viên chưa nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đề nghị các anh/chị còn lại gửi đầy đủ hồ sơ theo đúng thời gian trên để trung tâm phối hợp với Trường ĐH Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch theo kế hoạch.
Trân trọng./.
Phụ trách lớp: thầy Trương Quang Vinh
(Kính chuyển đ/c Khởi – PGĐ Sở Nội vụ để biết)
Mẫu đơn đăng ký dự thi:
Danh sách học viên gửi hồ sơ đăng ký dự thi: