Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lượt xem:


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã ký thay Bộ trưởng thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thay thế thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học. Những quy định đầy đủ và chi tiết thích hợp, kịp thời với tình hình thực tế hiện nay. Nội dung cụ thể như sau: