Lưu Thanh Khiết Tổ Văn Phòng Cán bộ giáo vụ
Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ Văn Phòng Văn thư kiêm thủ quỹ
Ngô Thị Kiều Nhi Tổ Văn Phòng Kế toán
Nguyễn Thanh Hùng Tổ Văn Phòng Bảo vệ