Lưu Trần Quốc Thắng Tổ Tin Học Tổ trưởng tổ tin học 0913836167 thanglt.nnth@kiengiang.edu.vn Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng tổ tin học; giảng dạy môn Tin học Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin
Trần Tuấn Bằng Tổ Tin Học Giáo viên
Nguyễn Việt Bắc Tổ Tin Học Trưởng Ban thanh tra nhân dân; Giáo viên 0916663080 bacnv@kiengiang.edu.vn Nhiệm vụ được giao: Trưởng Ban thanh tra nhân dân; giảng dạy môn Tin học Trình độ chuyên môn: Ths Tin
Nguyễn Thị Ngọc Đào Tổ Tin Học Giáo viên
Từ Thị Hồng Liên Tổ Tin Học Giáo viên