Trần Quang Bảo Ban Giám Đốc Giám đốc trung tâm (Đang cập nhật) (Đang cập nhật) Thầy Trần Quang Bảo, Phó Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang kiêm Giám đốc trung tâm từ năm 2014 đến tháng 3/2017. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý giáo dục.
Trương Quang Vinh Ban Giám Đốc Phó giám đốc 0903141917 vinhtq@kiengiang.edu.vn Nhiệm vụ được giao: Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách chung; Trình độ chuyên môn: Ths LL&PPGD tiếng Anh
Mã Phước Lợi Ban Giám Đốc Phó giám đốc 0918662298 loimp@kiengiang.edu.vn Nhiệm vụ được giao: Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo công tác công đoàn, thi đua khen thưởng; chỉ đạo chuyên môn tổ tin học; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học