Những giải pháp quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả phòng máy tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Kiên Giang

Lượt xem:


Người viết: thầy Lưu Trần Quốc Thắng, Tổ trưởng Tổ tin học

Trong những năm qua Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà tài trợ đã trang bị phòng máy vi tính cho hầu hết cho các đơn vị trường học trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang, trong đó có Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Kiên Giang. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng phòng tin học với mục đích đơn thuần là giảng dạy bộ môn Tin học và phục vụ các hoạt động khác trong nhà trường thì không thể nào khai thác hết thế mạnh của máy vi tính đã cấp đơn vị mình, hơn nữa không chỉ có khai thác mà còn phải bảo quản tốt hệ thống máy tính hiện có. Với kinh nghiệm 15 năm công tác và làm nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Tin học, phụ trách phòng tin học và là tổ trưởng tổ Tin học của Trung tâm, tôi đã bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả phòng máy của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.

Xem bài viết đính kèm: