Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1069/TTr-SGDĐT 04/07/2016 Tờ trình, Tờ trình khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên