Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (năm 2018)
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Thông tư, Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
20/2017/BGDĐT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
03/2011/TT-BGDĐT 28/01/2011 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ - tin học.
42/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư, Thông tư về việc Ban hành Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên