Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1425/QĐ-UB 07/12/1996 Quyết định, V/v đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
98/UB-QĐ 28/01/1995 Quyết định, V/v thành lập Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở GDĐT Kiên Giang
45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quyết định, Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2018.
402/QĐ-SGDĐT 04/05/2017 Quyết định, V/v giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
1481/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Quyết định, V/v Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
729/QĐ-BGDĐT 11/03/2015 Quyết định, V/v Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam