Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1425/QĐ-UB 07/12/1996 Quyết định, V/v đổi tên Trung tâm Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học
98/UB-QĐ 28/01/1995 Quyết định, V/v thành lập Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở GDĐT Kiên Giang
402/QĐ-SGDĐT 04/05/2017 Quyết định, V/v giao Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
1481/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Quyết định, V/v Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
729/QĐ-BGDĐT 11/03/2015 Quyết định, V/v Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam