Lịch học lớp tiếng Anh B1, lớp tin học cơ bản

Lượt xem:


Kính gửi các anh/chị học viên,

Trung tâm ngoại ngữ – tin học thông báo lịch học lớp tiếng Anh B1, lớp tin học cơ bản của Sở Nội vụ khai giảng ngày 05/6/2017 như sau:

+ Lớp tiếng Anh B1 bắt đầu học vào lúc 19h15 Thứ hai ngày 12/6/2017. Địa điểm học tại phòng 103, 104 cơ sở 2 của Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh, số C5 – Đặng Huyền Thông, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.

Cán bộ phụ trách lớp là thầy Trương Quang Vinh, điện thoại 0903141917. Do hầu hết các học viên đều đăng ký học vào Thứ Hai, Tư, Sáu nên đề nghị các anh/chị học viên tập trung vào thời gain trên để giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt và chia lớp, khi đi mang theo laptop để thực hành trực tuyến và làm bài kiểm tra đầu vào.

+ Lớp tin học cơ bản bắt đầu học vào lúc 19h30 Thứ hai ngày 12/6/2017. Địa điểm học tại phòng số 4 Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh, số 76 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang. Cán bộ phụ trách lớp là cô Nguyễn Thị Ngọc Đào, điện thoại 0944651935.

Đề nghị các anh/chị học viên tham dự đầy đủ tại lớp học theo thời gian và địa điểm nêu trên. Mọi thông tin thêm vui lòng liên hệ số điện thoại cán bộ phụ trách lớp học.

Xem thêm danh sách lớp học: lớp tiếng Anh B1, lớp tin học cơ bản: