Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh bậc 3 (B1) và lớp tin học cơ bản theo chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT

Lượt xem:


Ngày 05/6/2017 tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh đã phối hợp cùng với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh bậc 3 (B1) và lớp tin học cơ bản theo chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tham dự khai giảng có đồng chí Lê Minh Khởi, phó giám đốc Sở Nội vụ, ban lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ – tin học cùng 78 học viên.