Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ

Lượt xem:


Ngày 22/11/2018 trường Đại học Cần Thơ có công văn số 2519/ĐHCT-LKĐT thông báo về việc cấp giấy xác nhận và tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ theo yêu cầu. Nội dung chi tiết gồm: