Thông báo chiêu sinh năm 2019

Thông báo chiêu sinh năm 2019

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch chiêu sinh năm 2019, Trung tâm ngoại ngữ – tin học Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin [...]
Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ

Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ

Lượt xem:

Ngày 22/11/2018 trường Đại học Cần Thơ có công văn số 2519/ĐHCT-LKĐT thông báo về việc cấp giấy xác nhận và tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ theo yêu cầu. Nội dung chi tiết gồm:   [...]
Bảo vệ: Chương trình ôn thi tiếng Anh bậc 3

Bảo vệ: Chương trình ôn thi tiếng Anh bậc 3

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh B1 của Sở Nội vụ

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh B1 của Sở Nội vụ

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tiếng Anh cấp độ B1, cụ thể như sau: [...]
Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, cụ [...]
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer 2018

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer 2018

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tiếng Khmer, cụ thể như sau:     [...]
Thông báo ôn tập lớp tiếng Anh B1 Sở Nội vụ

Thông báo ôn tập lớp tiếng Anh B1 Sở Nội vụ

Lượt xem:

Kính gửi các anh, chị học viên, Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ kết thúc khóa học dự kiến vào tháng 6/2018. Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh thông báo kế hoạch ôn tập cho các anh, chị học viên lớp tiếng Anh B1 Sở Nội vụ (Khóa 2-2017) như sau: Thời gian: từ ngày 24/4/2018 đến ngày 30/5/2018. Địa điểm: Phòng học đa năng [...]
Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi tiếng Anh IELTS

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi tiếng Anh IELTS

Lượt xem:

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-NNTH ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh về việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh giao tiếp chứng chỉ quốc tế IELTS đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang chấp thuận phê duyệt cho phép Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh triển khai thực hiện; Căn cứ kế [...]
Bảo vệ: TÀI LIỆU DÙNG CHO HỌC VIÊN LỚP A2

Bảo vệ: TÀI LIỆU DÙNG CHO HỌC VIÊN LỚP A2

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: NỘI DUNG CÁC BÀI HỌC LỚP A2

Bảo vệ: NỘI DUNG CÁC BÀI HỌC LỚP A2

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Thông báo tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chương trình IELTS

Thông báo tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chương trình IELTS

Lượt xem:

Kính gửi anh chị, học viên, Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ và tin học Kiên Giang; Căn cứ kế hoạch hoạt động của Trung tâm [...]
Kế hoạch liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 3123 »