Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ

Đại học Cần Thơ thông báo tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ

Lượt xem:

Ngày 22/11/2018 trường Đại học Cần Thơ có công văn số 2519/ĐHCT-LKĐT thông báo về việc cấp giấy xác nhận và tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận ngoại ngữ theo yêu cầu. Nội dung chi tiết gồm:   [...]
Trường Đại học Cần Thơ thông báo về thời gian đánh giá năng lực ngoại ngữ

Trường Đại học Cần Thơ thông báo về thời gian đánh giá năng lực ngoại ngữ

Lượt xem:

Kính gửi Trung tâm ngoại ngữ – tin học Kiên Giang xin gửi đến các anh, chị học viên và quý đối tác liên kết tổ chức các lớp học ngoại ngữ thông báo về thời gian đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ. Do hiện nay chưa có lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (xem văn bản đính kèm) nên trung tâm sẽ có [...]
Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện công tác giới thiệu tuyển sinh sau đại học như văn bản đính kèm: [...]
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh B1 của Sở Nội vụ

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh B1 của Sở Nội vụ

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tiếng Anh cấp độ B1, cụ thể như sau: [...]
Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, cụ [...]
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer 2018

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Khmer 2018

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tiếng Khmer, cụ thể như sau:     [...]
Thông báo về việc tổ chức sát hạch ngoại ngữ

Thông báo về việc tổ chức sát hạch ngoại ngữ

Lượt xem:

Kính gửi anh/chị học viên các lớp ngoại ngữ, Thực hiện  Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Hiện nay các đơn vị tổ chức sát hạch đang thực hiện đề án trình Bộ GDĐT cấp phép thực hiện các điều kiện để tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo quy định [...]
Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học năm 2018

Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học năm 2018

Lượt xem:

Thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch chiêu sinh năm 2018, Trung tâm ngoại ngữ – tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học như sau: [...]
Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:

Việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải đảm bảo đúng quy chế, phản ánh đúng năng lực ngoại ngữ của người học về 4 kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết. Ảnh minh họa Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi [...]
Quyết định mở lớp tiếng dân tộc Khmer cho CBCCVC năm 2017

Quyết định mở lớp tiếng dân tộc Khmer cho CBCCVC năm 2017

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, khối đảng, đoàn thể, nhà nước năm 2017 được Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt; Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang có quyết định mở lớp tiếng dân tộc Khmer cho 49 công chức, viên chức có tên như danh sách đính kèm. Thời gian học: 06 tháng bắt đầu từ ngày 16/10/2017 Địa điểm học [...]