Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo tuyển sinh sau đại học ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông thực hiện công tác giới thiệu tuyển sinh sau đại học như văn bản đính kèm: [...]
Thông báo kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường ĐH Cần Thơ

Thông báo kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường ĐH Cần Thơ

Lượt xem:

Kính gửi các anh chị học viên, các đối tác liên kết công văn thông báo kế hoạch đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường ĐH Cần Thơ. [...]
Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Thông báo chiêu sinh lớp tin học của Sở Nội vụ

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 54/KH-SNV ngày 29/12/2017 của Sở Nội vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nội vụ phê duyệt về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể và Nhà nước năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ – tin học mở lớp tin học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, cụ [...]
Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi tiếng Anh IELTS

Thông báo chiêu sinh lớp luyện thi tiếng Anh IELTS

Lượt xem:

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-NNTH ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh về việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh giao tiếp chứng chỉ quốc tế IELTS đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang chấp thuận phê duyệt cho phép Trung tâm ngoại ngữ – tin học tỉnh triển khai thực hiện; Căn cứ kế [...]
Thông báo tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chương trình IELTS

Thông báo tổ chức giảng dạy tiếng Anh theo chương trình IELTS

Lượt xem:

Kính gửi anh chị, học viên, Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất của Trung tâm ngoại ngữ và tin học Kiên Giang; Căn cứ kế hoạch hoạt động của Trung tâm [...]
Kế hoạch liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Kế hoạch liên kết Trường Đại học Cần Thơ

Lượt xem:

[...]
Thông báo đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường ĐH Trà Vinh

Thông báo đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường ĐH Trà Vinh

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch liên kết tổ chức giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường ĐH Trà Vinh, Trung tâm ngoại ngữ – tin học Kiên Giang gửi thông tin đăng ký lớp học và tổ chức sát hạch tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho các anh, chị học viên có nhu cầu. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cơ sở [...]
Kỳ thi IELTS

Kỳ thi IELTS

Lượt xem:

Kỳ thi IELTS là gì? IELTS là gì? – Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS) là cuộc thi kiểm tra trình độ thông thạo Anh ngữ quan trọng và phổ biến nhất thế giới dành cho mục đích học tập, làm việc và định cư với hơn hai triệu thí sinh đã dự thi vào năm 2016. Xem lịch thi IELTS tại Hà Nội và TP.HCM tại [...]