Chương trình và thời khóa biểu lớp tin học cơ bản

Lượt xem:


Kính gửi anh/chị học viên lớp tin học cơ bản khai giảng ngày 05/6/2017 chương trình lớp học như sau:

  1. Phân phối chương trình 
  2. Thời khóa biểu
  3. Bảng phân công giáo viên giảng dạy