Bốn trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Lượt xem:


Chỉ 4 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Sau hơn 1 năm không “cấp phép” cho tất cả các trường trên toàn quốc thi tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do không đủ điều kiện, mới đây, đã có 4 trường được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực.

Sau khi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 25.11.2017, 10 đơn vị nói trên phải tạm ngừng việc tổ chức thi đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng theo Khung năng lực 6 bậc để xây dựng và chờ thẩm định.

Ngày 6.12.2018, Bộ GDĐT đã có văn bản cho phép 4 đơn vị gồm Đại học Sư phạm TPHCM, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Bộ GDĐT tiếp tục thẩm định Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam của các đơn vị giáo dục và đào tạo trên cả nước gửi về.

HUYÊN NGUYỄN
(Nguồn: Báo Lao Động)