Bài kiểm tra đầu vào năng lực ngoại ngữ – tiếng Anh cấp độ B1

Lượt xem:


Nhằm giúp học viên xác định mức độ năng lực tiếng Anh để có kế hoạch học tập và rèn luyện. Trước khi bắt đầu khóa học mới đề nghị các anh/chị học viên lớp tiếng Anh cấp độ B1 làm bài kiểm tra đầu vào trong file đính kèm: English B1 placement test

Sau khi có kết quả đề nghị các anh/chị lưu lại để giáo viên phụ trách có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng cho đạt cấp độ yêu cầu (B1).

Xem thêm: bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ của Cambridge

(Ths. Trương Quang Vinh)