Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5

Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5

Lượt xem:

Căn cứ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch); Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2019; Căn cứ tình hình hoạt động của đơn vị, Trung tâm ngoại ngữ – tin học [...]