Bốn trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Bốn trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Lượt xem:

Chỉ 4 trường được tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Sau hơn 1 năm không “cấp phép” cho tất cả các trường trên toàn quốc thi tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT do không đủ điều kiện, mới đây, đã có 4 trường được Bộ GDĐT công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực.  Trước đó, [...]