Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:

Bộ GD-ĐT vừa ra Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới với 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có [...]