Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Lượt xem:

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, thành phong cách của mỗi người cụ thể. Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh là quá trình tổng hợp, vận dụng, phát triển phong cách tư duy [...]
Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng

Lượt xem:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 98/UB-QĐ ngày 28/01/1995 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ – tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang. Trung tâm ngoại ngữ – tin học thực hiện các dịch vụ về ngoại ngữ như: dịch thuật, biên tập, phiên dịch,…cho các cơn quan, đơn vị và nhân [...]